1.8.2017

Oddíly

Momentálně máme čtyři oddíly:

Sedmikrásky (světlušky)

Sedmikrásky jsou holky ve věku od 6 do 10 let.
Letos se schází v úterý od 17:00 do 18:30.

Filištíni (vlčata)

Filištíni jsou kluci ve věku od 6 do 10 let.
Letos se schází ve čtvrtek od 17:00 do 18:30

Antilopy (skautky a skauti)

Antilopou se stane jakákoli holka nebo kluk od 10 do 14 let.
Letos se schází v pondělí od 17:30 do 19:00.

Roverský kámen (roveři a rangers)

Roverský kámen je volné uskupení všech skautek a skautů starších 15 let.
Nemají pevné termíny schůzek, ale valná většina členů tohoto oddílu se stará o celkový chod střediska.